Emergenssi

Muutoskestävyyden asiantuntijapalvelut

me

Saara Lilja
MMT, FM

Kuinka hämmentävässä maailmassa elämmekään. Ilmasto muuttuu ennakoitua nopeammin ja luonnon monimuotoisuus hupenee. Lisäksi odottamattomat yhteiskunnalliset uhat haastavat ihmisiä ja organisaatioita. Yhteiskunnassa on epätietoisuutta yhteistyötavoista eikä tutkimustieto saavuta käytännöntoimijoita. Usein riskien hallinnan ongelmana on yhteistyöverkoston puute tai osaamattomuus hallita samanaikaisesti ilmastonmuutoksen hillintää, muutokseen sopeutumista ja/tai luontokadon vahvistamista. Luontopohjaisten ratkaisujen hyödyntäminen ymmärryksen ja tietoisuuden vahvistamisessa voi auttaa organisaatioita ja yrityksiä vastuullisuuden vahvistamisessa.

Minulla on pitkä kokemus kestävän kehityksen yhteiskunnan rakentamisesta, niin hallinnosta kuin tutkimus- ja kehittämiskentältä. Päätös perustaa oma yritys on vahvistunut, koska olen usein todennut, että ilmastonmuutoksen torjunta eivät kytkeydy luonnon monimuotoisuutta turvaaviin toimiin. Näen, että luontopohjaisten ratkaisujen käyttöönottamisella voidaan vahvistaa kestävyyssiirtymää.

palvelut

img

Koulutukset

Koulutukset tarjoavat ratkaisuhakuista ja toivoarakentavaa tietoa ilmastonmuutoksesta ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta.

img

Ekosysteemipalvelut

Jokainen organisaatio kytkeytyy vihreään siirtymään tavalla tai toisella. Luonnon tuomat hyödyt eli ekosysteemipalvelut voivat vahvistaa organisaatiosi vastuullisuustyötä.

Ota Yhteyttä

  • 040 1725366
  • saara.lilja@emergenssi.fi