reviews2
reviews2

Ymmärryksen ympyrät kestävyyden työkaluna

Ajattele kesäiltaa, kun kala hyppää ja veden pienet aallot lähtevät etenemään illan tyyneydessä. Aallot etenevät ja kohtaavat ajallaan ulpukan lehden tai rantakiven. Saanko esitellä Emergenssi Oy:n logon -ymmärryksen ympyrät. Logo kuvaa kestävyyden työkalua, jossa tavoitellaan kasvavia ymmärryksen tasoja. Meitä haastaa muutoksen nopeus ja käsittelytasojen moninaisuus. Sitrassa Luovien alojen kestävyys ja tulevaisuus- keskustelussa peräänkuulutettiin työkaluja, joita voitaisiin ottaa käyttöön paremman maailman rakentamiseksi.

Ajatus Ymmärryksen ympyröistä sai alkunsa noin vuosi sitten, kun valmistelin ProAgrian Mainio Maitotila-hankkeelle esitystä ilmastonmuutokseen varautumisesta. Mietin, että miten osaan puhua maitotilallisille ja maatalousneuvojille niin, että he kuulevat viestini? Halusin kuvata sen, kuinka paikallisilla teoilla on tärkeä merkitys ja samalla kuinka tärkeää on ymmärtää rajatylittävä haavoittuvuus esimerkiksi lannoitteiden ja raaka-aineiden, kuten siementen osalta. Omavaraisuuden merkitys ja paikallisten raaka-aineiden ja luonnon arvokkuus korostuu tässä ajassa. Nyt Ukrainan sota on osoittanut haavoittuvuutemme astetta kouriintuntuvammin.

Luontopohjaisten ratkaisujen tuoma tuki tähän aikaan piirtyy myös ympyröiden eri tasoissa. Miten kaavoittaja huomioi luonnon merkityksen ihmiselle? Ymmärryksen ympyrät olivat esillä osallistavassa työssä yhdessä kaavoittajien ja maakuntaliittojen kanssa, kun rakensimme mallitiekarttaa ilmastokestävään aluesuunnitteluun ja kirjoitimme luontopohjaisten ratkaisujen tärkeydestä kaupunkisuunnittelussa. Miten paikallistasojen ratkaisuissa luontopohjaiset ratkaisut tukevat yksittäisen ihmisen tai pölyttäjien hyvinvointia? Kuinka vilvoittavaa on lähimetsän varjopaikka kesäkuumalla. Ympyrän sisin kehä on esimerkiksi asukas, jonka elinpiiri laajenee eri tasoille. Muutoksessa tarvitsemme tukea, perheeltä, suvulta, yhteisöltämme, jota luonto ympäröi. Niin haluamme olla samaa laumaa ja oppia yhdessä kuin Ice Age-elokuvan kadonneen maailman etsijät.

Elokuun viimeisenä torstaina juhlistimme Itämeri-päivää, kun tavoittelemme Itämeren parempaa tilaa. Me liitymme toisiimme vedenkin virtauksessa ja valuma-aluetasoisen ymmärryksen merkitys korostuu, kun vettä on olosuhteiden äärevöityessä liikaa tai liian vähän. Valkjärvi- yhdistys Myrskylässä ja Askolassa esittelee perinteisesti juhlapäivän kunniaksi hajajätevesiratkaisuja, jotta tieto hyvistä esimerkeistä laajenisi #vedenvuoro. Järvi laskee Ilolanjokea pitkin Itämereen – ympyrät laajenevat ja Valkjärven pohjasta pulppuava virkistävä lähdevesi päätyy Itämereen vedenkierron ihmeenä.

Itämeri-päivässä Vivace-nuorisokuoro purjehti ja lauloi presidentti Tarja Haloselle kiitokseksi Itämeren suojelemiseksi tehdystä kansainvälisestä työstä. Pienen ympyrän merkitys on yllättävän suuri - jokaisen oma teko. Nautimme lasten kanssa purjeiden nostamisesta ja siitä, että olimme tuulen voimalla liikkeellä. Aalto kuljettaa meitä – hymyt ja sävelet kantavat syksyyn. Ympyrät saavat miettimään elinpiiriämme ja moniäänisyyttä - osaammeko kuulla erilaisuutta ja sanoittaa kestävyyttä? Esimerkit auttavat kestävyyden polulla.

Viittaus: Saikku, Laura; Ahonen, Sami; Auvinen, Karoliina; Helonheimo, Teemu; Linjama, Jarmo; Karhinen, Santtu; Liimatainen, Heikki; Lilja, Saara; Lång, Kristiina; Mäkinen, Johanna; Peltoniemi, Mikko; Sarkkola, Sakari; Tikkakoski, Päivi. Maakuntien rooli ja vaikuttavat ilmastotoimet hiilineutraalin Suomen saavuttamiseksi 2022. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 11/2022. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/341163

Saara Lilja