reviews2

Vihreän siirtymän uudet arvot – arvo ekosysteemipalveluille

Mikä kunnia olla puhumassa yhteistyötilaisuudessa Tieteentekijöiden, Akavalaisten yrittäjien ja Suomen ekonomien tilaisuudessa 8.6.2022. Onko tämä unta vai todellisuutta? Saan puhua Luontoliiketoiminnan kehittämisestä ja planetaarisista rajoista uudessa roolissa: Emergenssi Oy:n toimitusjohtajana ekosysteemipalveluiden tuotteistamisesta, siitä miten nostamme luonnon arvon taloutemme keskiöön. Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan ekosysteemien eli luonnon tuottamia aineellisia ja aineettomia hyötyjä ihmiselle. Ongelmana on ollut se, että näitä arvoja on pidetty liian itsestäänselvinä. Meidän pitää antaa luonnolle enemmän arvoa, koska planeettamme rajat tulevat vastaan. EU:n Vihreän kasvun ohjelma Green deal tarkoittaa uudella tavalla tekemistä. Käytännössä tuotteistamisessa arvotamme luontoa uudelleen, kun jalkautamme kestävän kehityksen taksonomiaa yhteiskuntaamme.

Kuin pohjustuksena esitykselleni sain 1.6.2022 mahdollisuuden kuunnella professori Dasquptaa Pikku Finlandiassa Töölönlahden rannalla. Hän on kirjoittanut raportin siitä, kuinka luonnon monimuotoisuus on kytkettävä talouteemme paremmin. Tilaisuuden historiallisuutta kuvaa se, että pääministeri Sanna Marin avasi tilaisuuden Ecologically Sustainable Economic Policy in the 2020s. Lisäksi ympäristöministeri Emma Kari puhui ilmastonmuutoksen ja luontokadon eteen tehtävän työn samanaikaisuuden tärkeydestä ja valtiovarainministeri Annika Saarikko yhteiskuntamme talouden kestävyydestä ja siitä, kuinka vastuu kuuluu kaikille ministeriöille ja yhteistyötä tarvitaan eri toimialojen välille. Paikalla oli myös sisäministeri Krista Mikkonen, jonka rooli on ollut keskeinen yhteiskuntamme kestävyyden vahvistamisessa. Kestävyys liittyy keskeisesti myös sisäiseen turvallisuuteen, koska meidän on ymmärrettävä yhteinen vastuumme ja yhteisöllisyyden merkitys muutoksen rakentamisessa – politiikkakoherenssia unohtamatta.

Suomen pankin pääjohtaja Olli Rehn ja Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi esittivät kysymyksiä professori Dasquptalle ja yhteinen halu olla ratkaisemassa planetaarista haastetta konkretisoitui. Nämä nimet ja teemat korostavat sitä, että yrityskentällä on vahva poliittinen tuki uusien ja innovatiivisten luonnon tuotteiden ja palveluiden rakentamiseksi. Taloutemme kulmakivi on bruttokansantuotteessa, jossa ei olla juuri nähty luonnon eikä ihmisen hyvinvointia. Talouden kasvu erityisesti 1950-luvulta lähtien on ollut kestämätöntä luonnon uusiutumiskyvyn näkökulmasta. Lajikato ja ilmaston lämpeneminen ovat olemassaolomme kriisejä. Tämän vastuuttomuus muuttuu nyt.

Sain professori Dasquptan toiveesta esittää tilaisuuden viimeisen kysymyksen, vaikka juontaja vastustelikin aikataulusyistä. Kysyin Miksi emme kytke terveyskysymyksiä vahvemmin luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen? Ihminen ymmärtää monta kertaa asioita oman hyvinvointinsa näkökulmasta. Helsingin sanomatkin kirjoitti juuri osuvasti aiheesta. Luonnon monimuotoisuus turvaa immuunipuolustustamme monin tavoin, mikä tärkeä ekosysteemipalveluvaikutus.

Emergenssi Oy:n visio on, että maapallon planetaarisuus saadaan kytkettyä luonnontuotteistukseen juuri luonnon ekosysteemipalveluiden avulla. Luonnon monimuotoisuus on ekosysteemipalveluiden ytimessä. Ihminen ymmärtää usein pienen ja konkreettisen asian. Uhanalainen laji voi yksilönä olla ymmärrettävä, mutta sen turvaamiseksi tarvitaan enemmän, ei yksin lajisuojelua vaan kestäviä hoitotapoja ja uusia arvostamistuotteita ja markkinan rakentamista. Konkretia vahvistuu erilaisten teollisten ekosysteemien, yrittäjä- ja osaamisekosysteemien ja innovaatioekosysteemien linkittymistä tiiviimmin luonnon omiin ekosysteemipalveluihin.

Ekologisesti kestävän talouden rakentamiseksi tarvitaan ymmärrys planeetan kestävyydestä ja kestämättömyydestä, siis riskien suuruudesta. Jokaisen yrityksen ja toimialan tulee ymmärtää oman toiminnan kestävyys ja toiminnan linkittyminen globaaleihin arvoketjuihin, globaaleihin riskeihin on ne sitten kuivuusriskejä tai rankkasateisuusriskejä.

Haavoittuvuudestamme huolimatta, tai ehkä juuri sen vuoksi toivotan kaikille nautinnollista Juhannusta luonnon keskellä kukkivaa mittumaaria etsien.

Saara Lilja