reviews2

TASO I: Organisaatioiden toimintakulttuurin ekosysteemipalvelut

EU:n kestävän kasvun ohjelma (Green deal) tukee kestävyysmurrosta yhteiskunnassamme. Tarvitsemme lisää ymmärrystä siitä, miten kestävää kehitystä voidaan käytännössä edistää. Miten vastuullisuuden ekosysteemi rakennetaan yhteistyössä valtion virkamiesten, tutkimuslaitosten ja yritysten kumppanuudessa? Minkälaiset ekosysteemipalvelut tukevat yhteistyörakenteita?

TASO II: Pintaa syvemmälle luonnon tuomiin ekosysteemipalveluhyötyihin

Jokainen organisaatio kytkeytyy vihreään siirtymään tavalla tai toisella. Luonnon tuomat hyödyt eli ekosysteemipalvelut voivat vahvistaa organisaatiosi vastuullisuustyötä.

Elinkeinotoimintamme ja yhteiskuntamme saadaan kestävämmälle pohjalle ja muutoskestävyys vahvistuu, kun ymmärrämme kytköksemme luonnon toimintaan. Ilmastonmuutoksen torjunta ja luonnon monimuotoisuuden lisääminen on tärkeää samanaikaisesti.

Tule mukaan pilotoimaan yhteistyötä ja ota yhteyttä!

Pilotointi perustuu kumppanuuteen ja kumppanuusverkostoon. Erilaisten ekosysteemipalveluiden hyödyntämiseen liittyvän luontoliiketoiminnan kehittämisen historia on Suomessa varsin uusi. Aluksi avaan tilannetta omasta kokemuspohjastani. Kerron minkälaisista tuotteista ja palveluista on kyse. Yritysten vastuullisuustyön säätelypohjaa vahvistetaan keväällä 2022 ja siksi vastuullisuustyön ulottaminen laajemmin koko liiketoimintaan on perusteltua. Lisäksi kestävyysmurros edellyttää uusia innovaatioita ja uutta liiketoimintaa, jotta kestävän kehityksen toimeenpano vahvistuu. Pilotoinnissa voimme yhdessä muotoilla uutta luontoliiketoimintaa yrityksellesi.

TULOSSA: 20.5.2022 Vastuullisuuden ekosysteemipalvelut Työ2.0 Lab