reviews2

Yhteiskuntamme tarvitsee muutoksensietokyvyn eli resilienssin vahvistamista. Muutoksessa kokonaisuuden ymmärtäminen ja toimenpiteiden konkretia korostuu. Ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen yhteistyö ja riskien hallinnan ymmärtäminen voi auttaa organisaatioita ja yrityksiä heidän oman toimialansa kehittämisessä niin johtoportaassa kuin koko henkilöstössäkin.

Koulutuksissa kuuluu käytännön kokemukseni ilmastonmuutokseen sopeutumisen koordinaatiosta maa- ja metsätalousministeriöstä v 2016-2019 sekä tutkimuslaitosten ja käytännöntoimijoiden vuorovaikutuksesta. Olen valmistunut biologian ja maantiedon opettajaksi vuonna 1999 ja sen jälkeen kouluttanut kaikilla koulutusasteilla sekä Helsingin, Oulun, Joensuun ja Vaasan yliopistoissa. Muutoksessa korostuu kyky oppia uutta ja kyky muuttaa vanhaa toimintatapaa.

Galileo Galilei (1564-1642) ”Ihmisille ei voida opettaa mitään” Galileo sanoi. ” Heitä voidaan vai auttamaan saamaan asioita selville itse”

Olen luennoinut vuosina 2020-2022 useille erilaisille tahoille, maakunnille, kaupungeille, maatalousneuvojille ja viljelijöille, metsänomistajille sekä yrityksille uusien innovaatioiden aikaansaamiseksi.

Esimerkkejä luennoista:
VERUTUM: Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen varautuminen sekä Uudet liiketoimintamahdollisuudet ja innovaatiot
PROAGRIA: Mitä ilmastonmuutos tarkoittaa maataloudelle?
AMMATTILIITTOJEN VERTAISMENTOROINTI: Kestäväkehitys ja planetaariset tekijät
OPERANDUM-hankkeelle: Mitä luontopohjaiset ratkaisut tarkoittavat ilmastonmuutokseen varautumisessa?

Ota yhteyttä, voimme suunnitella yhdessä koulutusteemaa!

Hangon_Museo
Vertum
ProAgria