reviews2

Palvelut

Vastuullisuutta vahvistamalla kohti hyvää tulevaisuutta

Emergenssi Oyn tuotteet on rakennettu ymmärryksen ympyröiden mukaan pienestä suurempaan. Kaikissa palveluissa käytetään asiantuntijatyön tukena valokuvatauluja.

Haluatko ymmärtää mitä EUn vihreän siirtymän ympäristötavoitteet tarkoittavat käytännössä konkreettisina tekoina omalla alueellasi?

Miten vastuullisuustyössä nähdään iso kuva ja löydetään ratkaisuja yhteisiin tavoitteisiin?

1. ilmastonmuutoksen hillintä
2. ilmastonmuutokseen sopeutuminen
3. vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu
4. kiertotalous
5. saastumisen ehkäiseminen ja vähentäminen
6. luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu sekä ennallistaminen

Vastuullisuustyön perusta on sisäinen luottamus ja kaikkien kokema osallisuus. Saara Liljan asiantuntemuksella ja hänen valokuvatauluillaan sanoitetaan yhdessä vastuullisuuden toimeenpanoa. Taidehetket ovat tieteiden ja taiteiden välisiä kokeilevia elämyksellisiä hetkiä, jotka vahvistavat ryhmän yhteisymmärrystä ja ryhmän välistä luottamusta.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä saara.lilja@emergenssi.fi


Palvelut on jaettu kolmeen eri tuoteperheeseen; Minä, Me ja Maailma, joita voidaan myös yhdistellä.

ME


Ekosysteemitason tarkastelu vastuullisuuden rakentamisessa


reviews2

Teos: Matkalla. Saara Lilja 2021

Varaudumme parhaiten tulevaan, kun yhdessä kumppanien kanssa rakennamme ymmärrystä sille mitä on vastuullisuus omassa toimintaympäristössämme.

Miten ympäristöasiat kytketään osaksi alueen turvallisuutta ja taloutta?

Tehdään yhdessä ympäristö- ja talousriskit ymmärrettäviksi.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä saara.lilja@emergenssi.fi


MINÄ


Taidevalokuvat ymmärryksen rakentamisessa


reviews2

Teos: Keväisen puutarhan kysymysmerkki. Saara Lilja 2021

Onko vastuullisuustyö vaikeaa?

Mitä yrityksessä pitää tehdä ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi? Kuinka pienellä teolla voi olla yrityksessä suuri vaikutus. Miten alkuun?

Ota yhteyttä saara.lilja@emergenssi.fi


MAAILMA


Vastuullisuustyö planetaariseksi


reviews2

Teos: Avaruus allamme. Saara Lilja 2022.

Miksi tarvitsemme planetaarista ajattelua?

Miten meidän hankintaketjujen vastuullisuutta vahvistetaan?

Minkälaisia sää- ja ilmastoriskejä kohdistuu meidän yritykseemme?

Voimmeko kehittää toimintaamme maapallon kantokyvyn rajoissa?

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä saara.lilja@emergenssi.fi


1. YRITYKSILLE

VASTUULLISUUDEN RAKENTAMISEEN

EU:n yritysten kestävyysraportointidirektiivin CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) toimeenpano on käynnissä isoissa yrityksissä, mutta alihankintaketjujen kautta vastuullisuuden vahvistaminen koskettaa myös PK-yrityksiä. Yritysten on ymmärrettävä oma roolinsa muutoksessa (ns. kaksoisolennaisuus). Taidehetket sopivat yrityksen strategiatyöhön ja sidosryhmäkeskusteluihin.

Asiantuntijapuheenvuoro: Miten vihreä siirtymä ja kestävyysmurros vaikuttavat organisaatioiden liiketoimintaympäristöön? WWF:n Green Officen verkostotilaisuudessa, jotta erilaiset toimijat ymmärtävät oman roolinsa vastuullisuussääntelyn vahvistuessa, marraskuu 2023.

Koulutusta yritysten vastuullisuusjohdolle: Vihreän (Puhtaan) siirtymän ja kestävyysmurroksen mahdollisuudet opintopäivä Valmentava johtaminen- Ilmasto- ja ympäristövastuun kehittämisohjelmassa Verutum, elokuu 2023.

Koulutus kirjanpitäjille: Planetaarisuus & vastuullisuus. Vihreä vastuu- hankkeen päätöstilaisuus Laurea amk, kesäkuu 2023.

HYVINVOINNIN TUEKSI

Taidehetkillä voidaan aloittaa hyvinvointi-iltapäivä, koska taiteesta keskusteleminen tukee luottamuksen rakentumista. Foibekartanossa henkilökunta osallistui Taidehetkeen ja keskusteli Inner Development Goals (IDG) -taidoista hyvinvoinnin vahvistamisessa.

”Henkilöstö piti kovasti siitä, että yhdessä pysähdyttiin miettimään kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyviä asioita. On aina mukavaa, kun mielikuvitus lentää taiteen parissa. Ja taidettahan voi löytää kaikkialta ympäriltämme kun vaan osaa katsoa. Liljan käyttämä IDG-kehikko koettiin selkeäksi ja pohdintoja ohjaavaksi.”
Ulla Broms, toimitusjohtaja

2. KUNNILLE, MAAKUNNILLE & SEURAKUNNILLE

HYVINVOINTITALOUDEN VAHVISTAMISEKSI

Ilmastoratkaisut edistävät ilmastonmuutoksen torjuntaa sekä vahvistavat kuntien ja paikallisyhteisöjen osaamista.

Esimerkiksi Maakuntien ja kuntien tulevaisuustyöhön ja ilmastoratkaisujen ja luonnon monimuotoisuustyön vauhdittamiseen. Kuntien ilmastosuunnitelmien rakentamisen tueksi. Asiantuntijuutta oman alueen osaamisen vahvistumiseksi.

Ideoita hyvinvointitalouden rakentamiseksi, ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen – kuntien ja paikallisyhteisöjen mahdollisuudet. Kainuun ilmasto- ja ympäristöasiain neuvottelukunnan kokouksessa lokakuussa 2023.

Tulevaisuussuunnitteluun kunnille. Ideoita hyvinvointitalouden rakentamiseksi. Tulevaisuussuunnittelu kuntien muutoksessa. Kehittäjävalmennus Tulevaisuuden kunta tammikuu 2023. Verutum..

YHTEISÖLLISYYDEN VAHVISTAMISEKSI

Yhteisötoimijat voivat vahvistaa kestävän kehityksen yhteiskuntaa ja osallistaa kuntalaisia vastuullisuustyöhön:

Myrskylän kunnan uudessa hirsikoulussa pidettiin oppilaille Taidehetkiä ja Pyhä yö-Taiteiden yö tapahtumassa myös kuntalaisille ja Orimattilan Rotareille elo-syyskuussa 2023. Kestävän kehityksen kulttuurin vahvistamiseksi.

Savonlinnan Museoklubilla Sisävesi saaristolaisuusmuutoksessa- luento ja Taidehetki lokakuussa 2023. Resilienssin vahvistamiseksi

Hangon museon kanssa Hur förändras havet ru.nt omkring oss? Miten meri ympärillämme muuttuu? Esitys. Ihminen ja muutos meren äärellä tapahtumassa lokakuussa 2022. Uuden näyttelyn rakentamisen tueksi.

Taidehetket Tikkurilan kirkossa isoille yleisöille yhdessä prof. Arto O. Salosen kanssa tammi- helmikuussa 2023 ja jatkoa on luvassa tammi-helmikuussa 2024.

3. TUTKIMUKSEN JA OPETUKSEN TUKENA

Ymmärrysten ympyröiden ja tieteiden ja taiteiden välisyyden kytkeminen opetukseen vahvistaa oppimiskokemusta.

Saara Lilja on luennoinut esimerkiksi:

Esittelin Taidehetkikonseptia Helsingin yliopiston kestävän kehityksen viikolla 25.5.2023. Lisäksi Taidehetkiä on kokeiltu osana kansainvälistä maastopaloyhteistyötä keväällä ja syksyllä. Konsepti on ollut esillä myös kansainvälisen ilmastokoulutuksen suunnittelussa Lofooteilla

Taidehetkellä voidaan vahvistaa yhteisön sisäisiä taitoja (Inner Development Goals), jotka lopulta vahvistavat myös kokonaisuuden hallinnassa tarvittavia metataitoja. Näillä taidoilla vahvistetaan kestävän kehityksen yhteiskuntaa niin, että huomioidaan ihmisen kyvykkyys toimia muutoksessa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä, niin rakennetaan taidehetki yhdessä. Hinnat vaihtelevat sisällön mukaan. saara.lilja@emergenssi.fi


Esimerkkejä

• Lilja, S. 2023. Arktisiin maastopaloihin varautuminen. Miten YK:n Geostat Global statistical Geospatial Framework GSGF tukee varautumista? 4.5.2023. Paikkatiedon ja tilastotiedon integrointiverkosto.
• Lilja, S. 2023. Human factor for ignitions and managing nature 20.4.2023. Preparedness against wildfires workshp. Finnish Environmental Institute
• Lilja, S. 2023. Restoration and Climate Change. FOR-226 – Restoration of Degraded Ecosystems: Theory and Application 2023 course. Viikki, University of Helsinki.
• Lilja, S. 2022. How business/marketing influences society and is influenced by society coupled with United Nations Development goals. Sustainable marketing-course Hanken 15.11.2022.
• Lilja, S. 2022 & 2023. UN's Sustainable Development Goals and Digitalization -lecture. Course Structure of Fundamentals of sustainable digitalization – introduction to regulation, analytics and security, University of Vaasa, School of Accounting and Finance, Business Law. 27.10.2022, 23.9.2023.
• Lilja, S., Vesala, T., Rún Þrándardóttir, M. 2023. Creativity as a planetary link between science and art – Why small is the greatest – blog 6.9.2023. Based on Science -Art Toolkit workshop, Melbu, Norway 27.-29.6.2023.
• Lilja, S. & Salonen, A. O. 2023. Art moments and wellbeing: Photographs as nature-based solutions to empower people to grow towards full humanness and enhance community resilience. 26.5.2023 Humans as part of nature: transformative pathways. The Sustainability Science Days 2023 University of Helsinki.

Hangon_Museo
Vertum
ProAgria
ProAgria
ProAgria
ProAgria
ProAgria