me

Saara Lilja
MMT, FM

Rakennan erilaisten kumppanien kanssa hyvinvoivaa ja vastuullista yhteiskuntaa sekä osaamispohjaa yhteiskunnan resilienssin eli muutoksensietokyvyn edistämiseksi. Osaamiseni koostuu ilmastonmuutoksen torjumisesta ja luontopohjaistenratkaisujen rakentamisesta, heikentyneiden elinympäristöjen tilan parantamisesta, infrastruktuurien ja yhteisöjen resilienssiin. Olen rakentanut yhteiskuntavastuullisuutta ilmastokestävyyden ja kestävän kehityksen vahvistamiseksi valtioneuvostossa sekä tutkimus- kehittämis- ja järjestökentässä että globaalissa yhteistyöverkostossa. Koulutuspohja on poikkitieteellinen MMT ja FM, pedagogiset sekä tuotteistamista, laadunhallintaa ja johtajuutta tukevat opinnot. Tieteen ja taiteen kumppanuus vahvistaa yhteyttä ja ymmärrystä muutoksessa toimimiseen.